หน้าหลัก    :|:    ภาพกิจกรรม    :|:    ดาวน์โหลด    :|:     เผยแพร่     :|:     ติดต่อ     :|:     งานกิจการนักศึกษา  
          เมนูหลัก  
 
   
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

รายการ
ว/ด/ป


รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-กันยายน-2561
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-สิงหาคม-2561
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-กรกฎาคม-2561
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-มิถุนายน-2561
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-พฤษภาคม-2561
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-เมษายน-2561
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-มีนาคม-2561
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-กุมภาพันธ์-2561
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-มกราคม-2561
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-ธันวาคม-2560
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-พฤศจิกายน-2560
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-ตุลาคม-2560


10 ต.ค.61
9 ต.ค.61
6 ก.ย.61
3 ส.ค.61
5 ก.ค.61
5 มิ.ย.61
4 พ.ค.61
10 เม.ย.61
5 มี.ค.61
12 ก.พ. 61
12 ม.ค. 61
8 ธ.ค. 60
13 พ.ย. 60