หน้าหลัก    :|:    ภาพกิจกรรม    :|:    ดาวน์โหลด    :|:     เผยแพร่     :|:     ติดต่อ     :|:     งานกิจการนักศึกษา  
          เมนูหลัก  
 
   
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

รายการ
ว/ด/ป
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-กันยายน-2560
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-สิงหาคม-2560
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-กรกฎาคม-2560
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-มิถุนายน-2560
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-พฤษภาคม-2560
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-เมษายน-2560
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-มีนาคม-2560
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-กุมภาพันธ์-2560
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-มกราคม-2560
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-ธันวาคม-2559
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-พฤศจิกายน-2559

รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-ตุลาคม-2559
17 ต.ค. 60
5 ก.ย. 60
2 ส.ค. 60
5 ก.ค. 60
8 มิ.ย. 60
5 พ.ค. 60
7 เม.ย. 60
7 มี.ค. 60
7 ก.พ. 60
6 ม.ค. 60
13 ธ.ค. 59
7 พ.ย. 59