หน้าหลัก    :|:    ภาพกิจกรรม    :|:    ดาวน์โหลด    :|:     เผยแพร่     :|:     ติดต่อ     :|:     งานกิจการนักศึกษา  
          เมนูหลัก  
 
   
ภาพกิจกรรม


23 มี.ค. 2561 วชช.ยส. ออกให้บริการวิชาการแก่ชุมชน “หลักสูตรการทอผ้ามัดหม
23 มี.ค. 2561 วชช.ยส. ออกให้บริการวิชาการแก่ชุมชน "ช่างซ่อมติดตั้งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน" ณ บ้านขุมเงิน
22 มี.ค. 2561 วชช.ยส การจัดการความรู้เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ณ หัองประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงแคนใหญ่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการในสถาบันอุมศึกษา

รอบรั้ววิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำเดือนมิถุนายน 2559
รอบรั้ววิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
รอบรั้ววิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำเดือนเมษายน 2559
รอบรั้ววิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำเดือนมีนาคม 2559
รอบรั้ววิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
รอบรั้ววิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำเดือนมกราคม 2559
ภาพกิจกรรม ของวิทยาลัยชุมชนยโสธร ต.ค. - ธ.ค. 58
23 ธ.ค. 58 เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2559 ณ บ้านสำราญ ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
23 ธ.ค. 58 เยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านปลัดจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร
พิธีไหว้ครู 20 ก.ย. 58
โครงการวิจัยการทำปลาส้มชิ้นจากปลาเขียวมรกต ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ค.58 ณ บ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 4 ตำบลฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม ลงพื้นที่เปิดหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จักสาน รุ่นที่ 1 ณ บ้านคำม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
เก็บตกงานกีฬาบุคลากร 24-26 ก.พ. 58
ร่วมประชุมวางแผนการจัดงานมหกรรมโครงการ “กาฬสินธุ์นี้ดีจัง ตุ้มพี่โฮมน้อง”
การสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก รุ่นที่ 3/2558
การสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก รุ่นที่ 2/2558
การทำของที่ระลึกมาลัยข้าวตอกจิ๋ว รุ่นที่ 1/2558
เก็บตกภาพกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 “ยศสุนทรเกมส์”
กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนยโสธร เปิดหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง รุ่นที่ 1 ณ  บ้านหนองทองหลาง ม. 3 ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร
กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนยโสธร เปิดหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต การสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก รุ่นที่ 1
กลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนยโสธร เปิดหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต การทำกระเป๋าจากเชือกร่ม รุ่นที่ 1
มหกรรมผ้าฝ้าย จ.อุทัยธานี
โครงการค่ายภาษาสู่ประชาคมอาเซียน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2/2556
กอล์ฟการกุศลครั้งที่2 28 ก.ย. 56